AKTUALNOŚCI

EDUKACJA

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z przygotowanych przez nas lekcji oraz inspirowanie się zebranymi materiałami. W lekcjach odnajdą Państwo przygotowane wraz ze specjalistami miniporęczniki oraz filmy edukacyjne. Zaś w inspiracjach zebraliśmy linki do portali edukacyjnych i ciekawych stron.

SPOTKANIA I WYDARZENIA

No Events

TWÓRZ PORTAL

MACIERZY SZKOLNEJ

razem z nami!

DODAJ

Jeżeli masz do dodania: lekcję, ogłoszenie, spotkanie, artykuł, konferencję…

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz więcej modułów edukacyjnych zapisz się na newsetter.

TWÓRZ PORTAL

Chcesz tworzyć portal a nie pasują ci inne propozycje napisz do nas.

TABLICA OGŁOSZEŃ

HISTORIA

„Polska Macierz Szkolna , jako organizacja oświatowa została powołana do życia i działalności przez wielkiego Noblistę, pisarza i działacza społecznego Henryka Sienkiewicza w 1905 roku, w Warszawie, w celach niesienia oświaty do szerokich mas ludności, mając za zadanie zachowanie języka ojczystego i edukacji w okresie zaborów i panującego reżimu, ukierunkowanego na wynarodowienie, asymilację i zniewolenie Narodu Polskiego.

Szczycimy się tym, że wiele zapoczątkowanych przez nas imprez programowych przeniosło się na szczebel szkolny i rejonowy… Za każdą imprezą, za każdym działaniem stoją nauczyciele, dyrektorzy szkół, kierownicy i wychowawcy przedszkoli, młodzież szkolna, rodzice i zwykli ludzie, którzy poświęcili się na rzecz zachowania i rozwoju szkolnictwa polskiego na Litwie. Im wszystkim składamy nasze wyrazy uznania i podziękowania.

Działania Macierzy przez wiele lat były poparte owocnie prowadzoną współpracą z wieloma ośrodkami metodycznymi w Polsce: Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, CEN w Gdańsku oraz Rada Miasta Gdańsk, organizacjami i fundacjami, stowarzyszeniami :Zarządem Krajowym i oddziałami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacją Semper Polonia, Fundacją im.T.Goniewicza w Lublinie, Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej( Gdańsk, Warszawa, Łódź, Toruń), Towarzystwem Miłośników Wilna i Grodna, Komitetem Polonii Amerykańskiej w Los Angeles. Szkolnictwo polskie doświadczyło wiele różnorodnej i wszechstronnej pomocy od rządu, senatu i sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.”

Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

POLSKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

NASI LUDZIE

Zarząd VIII kadencji Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

1. Józef Kwiatkowski – prezes, 2. Krystyna Dzierżyńska – wiceprezeska, 3. Jadwiga Sinkiewicz – prezeska „Macierzy Szkolnej” rejonu solecznickiego, 4. Halina Smykowska – st. specjalistka wydziału oświaty rejonu solecznickiego, 5. Krystyna Karpicz – nauczycielka historii Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, 6. Halina Antropik – dyrektorka Przedszkola „Promyczek ” w Ejszyszkach, 7. Marian Bujnicki – nauczyciel Gimnazjum w Awiżeniach, 8. Elwira Ceiko – nauczycielka  Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu, 9. Janina Raińska – nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza  w Landwarowie, 10. Marian Kuzborski – dyrektor Gimnazjum  w Trokach, 11. Alfreda Jankowska – dyrektorka Gimnazjum  im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, 12. Tadeusz Grygorowicz – dyrektor Gimnazjum im. K. Parczewskiego  w Niemenczynie, 13. Teresa Młyńska – dyrektorka Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, 14. Jadwiga Pumpaławicziene – wicedyrektorka Szkoły Średniej im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, 15. Czesława Szablińska – wicedyrektorka  szkoły-centrum wielofunkcyjnego w Wesołówce, 16. Lila Andruszkiewicz – kierowniczka Wydziału  Kultury  rejonu wileńskiego, 17. Czesław Dawidowicz – dyrektor Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, 18. Helena Juchniewicz – dyrektorka Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, 19. Danuta Korkus – nauczycielka jęz. polskiego Gimnazjum  im. Wł. Syrokomli w Wilnie, 20. Edyta Zubel – dyrektorka Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie, 21. Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, 22. Zofia Matarewicz – dyrektorka Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie, 23. Walery Jagliński – dyrektor Gimnazjum  im. Sz. Konarskiego w Wilnie, 24. Waldemar Klimaszewski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mościszkach, 25. Danuta Jepifanowa – nauczycielka Gimnazjum w Trokach, 26. Leokadia Malewska – nauczycielka Gimnazjum w Mickunach.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

KONTAKT

Sekretariat

Dane kontaktowe
telefon: +370 5 233 3225
e-mail: macierzszkolna@interia.pl

Siedziba

Naugarduko 76
03202 Wilno