Zarząd VIII kadencji Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

1. Józef Kwiatkowski – prezes, 2. Krystyna Dzierżyńska – wiceprezeska, 3. Jadwiga Sinkiewicz – prezeska „Macierzy Szkolnej” rejonu solecznickiego, 4. Halina Smykowska – st. specjalistka wydziału oświaty rejonu solecznickiego, 5. Krystyna Karpicz – nauczycielka historii Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, 6. Halina Antropik – dyrektorka Przedszkola „Promyczek ” w Ejszyszkach, 7. Marian Bujnicki – […]