NASI LUDZIE

Zarząd VIII kadencji Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

1. Józef Kwiatkowski – prezes, 2. Krystyna Dzierżyńska – wiceprezeska, 3. Jadwiga Sinkiewicz – prezeska „Macierzy Szkolnej” rejonu solecznickiego, 4. Halina Smykowska – st. specjalistka wydziału oświaty rejonu solecznickiego, 5. Krystyna Karpicz – nauczycielka historii Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, 6. Halina Antropik – dyrektorka Przedszkola „Promyczek ” w Ejszyszkach, 7. Marian Bujnicki – nauczyciel Gimnazjum w Awiżeniach, 8. Elwira Ceiko – nauczycielka  Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu, 9. Janina Raińska – nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza  w Landwarowie, 10. Marian Kuzborski – dyrektor Gimnazjum  w Trokach, 11. Alfreda Jankowska – dyrektorka Gimnazjum  im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, 12. Tadeusz Grygorowicz – dyrektor Gimnazjum im. K. Parczewskiego  w Niemenczynie, 13. Teresa Młyńska – dyrektorka Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, 14. Jadwiga Pumpaławicziene – wicedyrektorka Szkoły Średniej im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, 15. Czesława Szablińska – wicedyrektorka  szkoły-centrum wielofunkcyjnego w Wesołówce, 16. Lila Andruszkiewicz – kierowniczka Wydziału  Kultury  rejonu wileńskiego, 17. Czesław Dawidowicz – dyrektor Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, 18. Helena Juchniewicz – dyrektorka Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, 19. Danuta Korkus – nauczycielka jęz. polskiego Gimnazjum  im. Wł. Syrokomli w Wilnie, 20. Edyta Zubel – dyrektorka Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie, 21. Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, 22. Zofia Matarewicz – dyrektorka Szkoły-Przedszkola „Wilia” w Wilnie, 23. Walery Jagliński – dyrektor Gimnazjum  im. Sz. Konarskiego w Wilnie, 24. Waldemar Klimaszewski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mościszkach, 25. Danuta Jepifanowa – nauczycielka Gimnazjum w Trokach, 26. Leokadia Malewska – nauczycielka Gimnazjum w Mickunach.